آموزش اَفتر اِفکت-After Effects tutorial

  •  What is After Effects?

Introduction to After Effects

1
Introduction to After Effects
2
در این ویدئو ما افتر افکت و پریمیر را تعریف می کنیم و فرق بین این دو را واضح می سازیم.
2
After Effects Shortcuts
1
شارتکت های مرتبط با افترافکتی
3
Interface introduction to Adobe After Effects
5
این اسلاید تعاریف است برای فهم بیشتر شما، اما برای کار های عملی باید به ویدئو مراجعه نماید.
4
Layers & the timeline panel
5
Compositions
6
Animation principles
7
Keyframes

Essential Practise

undefined

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review